Contact


Voor het maken van afspraken, aanmelden voor een workshop of vragen neem contact op via info@hetgroenelab.nl of bel met 06 1008 27 60.

Het groene lab is onderdeel van Vingerdruk.