IZR Methode

De IZR, Interactieve Zelf Resonantie, methode staat centraal bij het groene lab. Dit is een opstellingsmethode waarbij het uitganspunt je veranderwens, onderzoeksvraag of een diep verlangen is. Alleen al het onder woorden brengen hiervan is vaak een belangrijke eerste stap. Velen van ons zijn onze eigen behoeften en wat wij ten diepste nodig hebben uit het oog verloren.

 

Voor wie..

 • oude patronen wil loslaten
 • gezondere keuzes wil maken
 • relatievragen heeft
 • worstelt met emoties zoals angst, boosheid, verdriet
 • veerkracht wil vergroten
 • zelfinzicht wil ontwikkelen
 • innerlijke vrede en rust wil (her)vinden
 • het zenuwstelsel wil kalmeren
 • kampt met lichamelijke symptomen
 • ingrijpende gebeurtenissen wil verwerken
 • meer afstemming wil op wat je werkelijk wilt
 • leiderschap over jouw leven wil (terug)nemen

 

Wat is een zin van verlangen?

Dit is een zin die iets bevat waar jij op dit moment nieuwsgierig naar bent, waar je meer helderheid over wilt. Wat je wilt onderzoeken en hoe je dit formuleert, mag je helemaal zelf bepalen. Voorbeelden zijn :

 
 • ‘ik wil meer energie’
 • ‘ik mag voelen’
 • ‘ik heb behoefte aan verbinding’
 • ‘hoe kan ik de relatie met mijn kind/partner verbeteren?’
 • ‘wat wil mijn linker schouder mij vertellen?’      

Achtergrond

IZR is ontwikkeld door Interakt (centrum voor meergenerationele psychotraumatologie). De methode is gebaseerd op de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde methode IoPT (Identiteitgeoriënteerde Psychotraumatheorie en -Therapie) en op beproefde trauma- en hechtingstheorieën.
Wij zijn als IZR-begeleider door Interakt toegelaten tot het in Nederland en België actieve professionele IZR-netwerk. Net als onze collega’s in het IZR-netwerk zijn wij gedegen opgeleid in de toepassing van de methode. We onderhouden onze kennis en vaardigheden door permanente educatie, zodat we op de hoogte blijven van nieuwe inzichten en ontwikkelingen en blijven reflecteren op onze persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Meer informatie over IZR en het IZR-netwerk vind je op IZR-methode.nl.