Privacy & Policy

Het Groene Lab is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.hetgroenelab.nl

Het Groene Lab is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Groene Lab. Zij is te bereiken via info@hetgroenelab.nl

Het Groene Lab verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Emailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Beleid minderjarig
Onze website en/of dienst heeft niet de intentiegegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetgroenelab.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen
Het Groene Lab verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief mits je daarvoor toestemming hebt gegeven
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om onze producten bij je af te leveren.

Software
Het Groene Lab neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Groene Lab) tussen zit. Het Groene Lab gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Shopify – website software
  • Myparcel – pakketverwerking
  • Mailchimp – mailverwerkingsprogramma

Het Groene Lab bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Personalia                 3 jaar                       
Wanneer je weer bij ons besteld, wordt dit herkend door onze software en kunnen we je beter van dienst zijn.   

Adres                         3 jaar           
Wanneer je weer bij ons besteld, wordt dit herkend door onze software en kunnen we je beter van dienst zijn.                        

Emailadres                3 jaar  
Wanneer je weer bij ons besteld, wordt dit herkend door onze software en kunnen we je beter van dienst zijn.                        

Niet aan derden
Het Groene Lab verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Groene Lab blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Het Groene Lab gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hierm

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Het Groene Lab. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat je je bestelling plaatst. Door het gebruik van deze website en/of het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met de bepalingen en voorwaarden die hieronder staan vermeld. 

Wij kunnen deze voorwaarden soms wijzigen zonder dat wij je daarover informeren. Deze wijzigingen zijn dan van toepassing op alle bestellingen. Zodra je bestelling is bevestigd, kunnen wij de voorwaarden niet tussentijds wijzigen. Iedere keer dat je gebruik maakt van onze diensten, erken je onze voorwaarden gelezen te hebben en ga je akkoord met onze voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag je geen gebruik maken van onze diensten en producten. 
 

1. Algemeen

Op al onze leveringen en diensten zijn onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.

3. Kortingcodes
Kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor geld.
 
4. Verzendkosten
Voor verzending van de artikelen brengen wij noodzakelijke portokosten in rekening. Een overzicht van de portokosten kun je vinden bij verzendkosten.
 
5. Betaling
Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin het bestellingsoverzicht en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt geleverd na betaling. Betalen kan via elektronsich bankieren en iDEAL.

6. Levering
Alle bestellingen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling bij PostNL of GLS ter bezorging aangeboden. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Het Groene Lab houdt je hiervan per e-mail op de hoogte. Alle producten zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt je hiervan op de hoogte gesteld en wordt in overleg bepaald of je het product later wilt ontvangen of dat de koop ongedaan wordt gemaakt. Dit geldt niet als bij het betreffende artikel een langere levertijd vermeld staat. Het Groene Lab is niet aansprakelijk voor overschrijding van levertijden of verlies of beschadiging door PostNL of GLS. Bij schade aan de verpakking bij levering moet je voor opening contact opnemen met Het Groene Lab. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.
 
7. Retourneren  
Wij doen er alles aan om je een perfect product te leveren. Mocht je desondanks niet tevreden zijn (met een deel van) je bestelling, dan kun je deze binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden via info@hetgroenelab.nl Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Het Groene Lab. Deze worden slechts geaccepteerd indien retourinstructies van Het Groene Lab zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer een product is geopend. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het artikel onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen en verpakkingen komen voor jouw rekening, tenzij wij anders overeen komen. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Het Groene Lab binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug.
 
8. Aansprakelijkheid
Alle producten uit het assortiment van Het Groene Lab zijn met de grootste zorg samengesteld. Het Groene Lab kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Het Groene Lab verkochte producten. De geleverde producten bezitten die eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per email aan ons voorleggen. Alle informatie op de website van Het Groene Lab is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en/of niet up to date is. Het Groene Lab is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
Bepaalde links op de website kunnen toegang geven tot informatiebronnen die worden onderhouden door derden. Het Groene Lab heeft geen controle over deze informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan.
 
9. Privacy 
Het Groene Lab vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
 
10. Vragen 
Het Groene Lab streeft naar tevreden klanten. Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de producten van Het Groene Lab, dan horen wij dat graag via info@hetgroenelab.nl

 
11. Geschillen
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Het Groene Lab zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Het Groene Lab noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

ee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Inzien persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Groene Lab en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetgroenelab.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

beveiliging
Het Groene Lab neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetgroenelab.nl.